ไทยอีวี ส่งมอบรถหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% โมเดลใหม่ล่าสุดให้กับ บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ขนส่งชั้นนำของคนไทยที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศมานานกว่า 40 ปี และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในด้านโลจิสติกส์
ทางไทยอีวีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจแก่บริษัท และตัดสินใจเลือกใช้รถหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% ของไทยอีวีเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจขนส่ง