กลุ่มพันธมิตรพาหนะอีวี บริษัท ไทยอีวี จำกัด และบริษัท ท็อปเกียร์ อีวี จำกัด ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการผลิต และประกอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EVO จำนวน 50 คัน เพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการใช้งานส่งสินค้ากับแอพลิเคชั่น 7-Delivery กับเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งในแต่ละสาขา

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยี่ห้อ EVO รุ่น Robo-S นำเข้าชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศ และประกอบในประเทศไทย 100% โรงงานในเครือบริษัท ราชาไซเคิล จำกัด ผู้ที่ประสบการณ์อย่างยาวนานในวงการพาหนะสองล้ออย่างจักรยานในประเทศไทย โดยเป็นโรงงานผู้ผลิตจักรยานในประเทศไทย โดยมีแบรนด์ที่เป็นตัวเองเช่น Meadow (เมโดว์), และ Optima จักรยาน Performance แบรนด์ที่ใช้สำหรับนักกีฬาทั้งสมัครเล่น และมืออาชีพ และรวมไปถึงจักรยานพื้นฐานที่ใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทย

โดยบริษัทฯ ได้จดตั้งบริษัทใหม่ในเครือเพื่อรองรับการผลิต และเติบโตของพาหนะไฟฟ้า EV ในชื่อ บริษัท ท็อปเกียร์ อีวี จำกัด (Topgear EV Co., Ltd.) ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท ไทยอีวี จำกัด ผู้มีประสบการณ์ในการทำรถยนต์ รถขนส่งไฟฟ้าในเมืองไทยอยู่แล้ว ทั้งรถบัส หัวลาก สิบล้อ หกล้อ (www.thai-ev.com) และร่วมก่อตั้งแบรนด์ EV ใหม่ในชื่อ “EVO” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าพาหนะไฟฟ้าทุกกลุ่มการใช้งานทั้งด้านในใช้งานชีวิตประจำวัน และในเชิงพาณิชย์