ตอกย้ำความเป็นตัวจริงในด้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยอีวี จำกัด และแบรนด์ EVO โดยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้้เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ปรึกษาโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และพิธีลงนามความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT (กฟผ.)

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายเพื่อปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ไปสู่มาตรฐานสูง และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพร้อมรณรงค์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความใจให้กับประชาชนในวงกว้าง

บริษัท ไทยอีวี จำกัด ร่วมกับบริษัท ท็อปเกียร์ อีวี จำกัด ในนามพันธมิตรพาหนะไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบโล่ในโครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT (กฟผ.) โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวง พลังงานมาเป็นประธานในพิีธี และเป็นผู้มอบโล่นี้