ขสมก.จับมือไทยอีวี ทดลองวิ่งรถโดยสาร EV

September 9, 2019
Posted by: support

เปิดตัวการเดินรถไฟฟ้า EV ในเส้นทางเดินรถ ขสมก. ที่เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ณ วันที่ 4 กันยายน 2562

15767-728x485

เปิดตัวทดลองการเดินรถยนต์ไฟฟ้า (EV Bus)

ขสมก. และบริษัท ไทยอีวี จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ในการนำรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1 คันมาทดลองวิ่งในเส้นทางการเดินรถของ ขสมก. จำนวน 3 เส้นทาง

เพื่อทดสอบสมรรถนะของรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนในทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยรถยนต์มีทางขึ้น-ลง สำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม รวมการทดลองวิ่งทั้งสิ้น 45 วัน

Category: