ทดสอบการใช้จริงกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EVO รุ่น Robo-S ในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งสินค้าประเภทอาหาร และสินค้าแช่แข็ง โดยบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจในเครือ โดยเฉพาะในส่วนของ “ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (THAI FOODS FRESH MARKET) ในการขยายสาขาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเครือบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไก่ และสุกรให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

นำร่องทำการทดสอบนำมอเตอร์ไซค์ EVO รุ่น Robo-S ใช่ส่งสินค้าตลอด 1 เดือนเต็ม เริ่มต้นด้วย ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต สาขาบางใหญ่ และตลาดท่าอิฐ ที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าตลอดทั้งวัน และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนได้จริง อีกทั้งยังเป็นการตระหนักและความใส่ใจขององค์กรในการร่วมเป็นส่วนนึงในการแก้ปัญหาโลกร้อน และเปลี่ยนจากพาหนะสันดาปมาสู่การใช้พาหนะพลังงานไฟฟ้าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทย